Logowanie

   Login:
      

   Hasło:
      (wymagana
wcześniejsza
rejestracja)Szanowni Państwo,

mam zaszczyt wraz z całą społecznością Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

Konferencji Naukowej

„EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE”

organizowanej z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 września 2019 r. w Karpaczu.

Ta wyjątkowa konferencja stanowi wspólne przedsięwzięcie wszystkich Katedr naszego Wydziału, które z okazji jego Jubileuszu postanowiły razem w ramach tego spotkania, na bazie cyklicznie organizowanych od lat przez poszczególne katedry konferencji, zaprosić Państwa do następujących paneli:

„Ekonomiczne i społeczne problemy logistyki" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki)

„Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju" (przewodniczący panelu - prof. UE, dr hab. Jacek Adamek, Katedra Finansów i Rachunkowości)

„Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" (przewodnicząca panelu - prof. UE, dr hab. Elżbieta Sobczak, Katedra Gospodarki Regionalnej)

„Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - Samorząd - Współpraca" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną)

„Jakość życia jako cel nadrzędny rozwoju" (przewodniczący panelu - prof. UE, dr hab. Adam Płachciak, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

„Nowe trendy w zarządzaniu niematerialnymi zasobami organizacji" (przewodnicząca panelu - prof. UE, dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie)

„Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych" (przewodniczący panelu - prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej)

Merytoryczny zakres konferencji został podporządkowany szeroko pojętym problemom zarządzania i logistyki, zarządzania zasobami niematerialnymi organizacji, jakości życia i rozwoju, gospodarki lokalnej i regionalnej, gospodarki turystycznej, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów publicznych, ekonomii, polityki ekonomicznej, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

We współczesnym świecie wspomniana problematyka jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej człowieka, co oznacza, że podmioty gospodarujące i władza publiczna powinny uwzględniać wpływ i znaczenie problemów występujących w ramach realizacji polityki ekonomicznej na skuteczne i efektywne prowadzenie swej działalności.

Wzorem lat ubiegłych, pragniemy gościć w Karpaczu przedstawicieli różnych ośrodków naukowych. Konferencja stanowi forum wymiany myśli ekonomicznej znamienitych reprezentantów świata nauki i praktyki w sferze badań teoretycznych i empirycznych w obszarze określonym jej merytorycznym zakresem.

Głównym celem Konferencji jest, po pierwsze, prezentacja dorobku i wyników badań poświęconych wieloaspektowemu spektrum zagadnień naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią, polityką gospodarczą, finansami i rachunkowością, turystyką i gospodarką turystyczną, rozwojem lokalnym i regionalnym, logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, jakością życia i ekonomią zrównoważonego rozwoju oraz zarządzaniem niematerialnymi zasobami organizacji. Po drugie, dyskusja nad aktualnymi zagadnieniami odnoszącymi się do funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki w różnych jej płaszczyznach; roli oraz znaczenia finansów i rachunkowości dla idei zrównoważonego rozwoju; zjawisk i tendencji na rynku turystycznym w Polsce i Europie;problemów gospodarki lokalnej i regionalnej; znaczenia zarządzania strategicznego i logistyki w nowoczesnej gospodarce; uwarunkowań oraz rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych i zarządczych dotyczących niematerialnych zasobów w organizacjach tradycyjnych i tzw. organizacjach przyszłości, a ponadto, możliwościami aplikacji wyników badań teoretycznych na gruncie praktyki gospodarczej.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w naszej Konferencji i zachęcam do rozpropagowania niniejszej informacji wśród swoich współpracowników.


prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak
Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu